Technická podpora

Poradenské centrum

Poradenské centrum

Ako špičkový výrobca v odvetví elektrických pohonov vytvoril FLOWINN profesionálny a skúsený technický konzultačný tím a špeciálne centrum technických konzultácií.Opierajúc sa o dlhoročné skúsenosti v oblasti výskumu a vývoja a výroby v odvetví elektrických pohonov sa FLOWINN Technology Consulting Center zaviazalo vybudovať platformu priemyselnej spolupráce a výmeny, aby pomohla viacerým podnikom pochopiť hlbšie teoretické a praktické znalosti o elektrických pohonoch.

Inžinierske prieskumné služby

Kvôli problému zhody veľkosti produktu môže FLOWINN poskytnúť služby merania veľkosti na mieste, ktoré dokážu presnejšie prispôsobiť ventil a pohon, znížiť chyby a efektívne kontrolovať náklady.

2.Služba inžinierskeho prieskumu
Vzdialená technická podpora

Vzdialená technická podpora

Naše služby technickej podpory nebudú obmedzené na geografické a časové obmedzenia, 24-hodinový telefónny servis pre zákazníkov k vašim službám.Prvýkrát pomôcť vyriešiť problém na mieste.Ak máte nejaké otázky, neváhajte sa poradiť.