Aplikácia

Projekt ochrany vôd je dôležitou súčasťou ekonomiky a infraštruktúry, ktorá zohráva nezastupiteľnú úlohu v protipovodňovej bezpečnosti, využívaní vodných zdrojov, čistení a čistení odpadových vôd.Bezpečnosť spracovania vody je pre moderný vodárenský priemysel životne dôležitá.

Elektráreň (atómová elektráreň, veterná elektráreň, solárna elektráreň atď.), ktorá premieňa surovú energiu (napr. vodnú energiu, paru, naftu, plyn) na elektrickú energiu na použitie v pevných zariadeniach alebo doprave.

Ropa a plyn sú základnou energiou pre rôzne priemyselné odvetvia.Extrakcia, spracovanie a distribúcia si vyžaduje komplikovaný protokol a postupy.Takáto prevádzka a postupy majú taký nebezpečný potenciál, a preto by si vyžadovali veľmi prísne predpisy a normy pre zariadenia.

Ako naznačuje národná politika, lodiarsky priemysel by mal šetriť energiu a znižovať emisie a znižovať znečistenie životného prostredia.Na veľkých a stredne veľkých lodiach bolo nainštalované veľké množstvo automatických ventilov, čo znižuje pracovnú intenzitu posádky a personálu.Ďalšie použiteľné lode sú osobná/nákladná loď, loď na všeobecný náklad, kontajnerová loď, nákladný čln RO-RO, loď na hromadný náklad, loď na prepravu ropy a loď na skvapalnený plyn.

Vo všeobecnom priemysle HVAC, chemickej farmácii, výrobe lodí a ponoriek, oceliarskom, papierenskom a iných oblastiach je možné prispôsobiť podľa potrieb optimálnych riešení a služieb.